AVÍS LEGAL

Josep Carles Pérez Fuset, amb NIF/CIF 52718307F, direcció Polígon 6 Parcel·la 94, 46870 – Ontinyent (València) , no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de www.josepperez.com Amb els límits establits en la llei, Josep Carles Pérez Fuset no assumix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seues pàgines d’Internet. Els continguts i informació no vinculen a Josep Carles Pérez Fuset ni constituïxen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus perquè es tracta merament d’un servici oferit amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de Josep Carles Pérez Fuset poden contindre enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Josep Carles Pérez Fuset no pot controlar. Per tant, Josep Carles Pérez Fuset no pot assumir responsabilitats pel contingut que puga aparéixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en este website són propietat exclusiva de Josep Carles Pérez Fuset o els seus licenciantes. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment explicita de Josep Carles Pérez Fuset . Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Josep Carles Pérez Fuset oferix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’establix en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades li informem que, per mitjà de l’ompliment dels presents formularis, les seues dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Josep Carles Pérez Fuset a fi de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-li de les millores del lloc Web. Així mateix, li informem de la possibilitat que exercisca els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal, manera gratuïta per mitjà d’email a lourdes@josepperez.com o en la direcció Polígon 6 Parcel·la 94, 46870 – Ontinyent (València) .